Kurum Yönetimi İdari Duyuruvar - Kurum Yönetimi Giriş

Kurum Yönetimi Giriş
 
Kurum Kodu / TC Kimlik Numarası
Şifre


Yeni Şifre Oluştur

İDARİ DUYURULAR

Bugün/5409 Atama işlemleri ile ilgili olarak ayrılış başlayışlarda;

Üst yazısı ile birlikte personel nakil bildirimi ve atama kararnamesinin Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi hususunu önemle rica ederiz.

Zinnur ŞİMŞEK

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Dün /5408 Müdürlüğümüze bağlı Etkileşimli tahta kurulumu yapılıp işer hale getirilmiş Okulların duyuru ekinde yer alan formatı doldurup göndermeyen Okulların ivedi bir şekilde formatı bozmadan doldurup göndermeleri gerekmekte dir gereğini bilgilerinize rica ederim Zinnur ŞİMŞEK İlçe Mİlli Eğitim Müdürü


31.08.2015/5407 Özür gurubu atama işlemleri ile ilgili olarak atama kararnameleri ilgili okulların Müdürlüğümüzdeki posta gözlerine konulmuştur. Kararnamelerin alınarak;

Ayrılış yazısı ile birlikte personel nakil bildirimi ve atama kararnamesinin Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi hususunu önemle rica ederiz.

Zinnur ŞİMŞEK

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


27.08.2015/5406 Dosya konusu "Yolculuk" olan, Eğitimde FATİH Projesi, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve Scientix başta olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu proje ve çalışmaların da yer aldığı "Yeğitek" elektronik dergimizin 14. sayısı yayına hazırlanmıştır.

Üç aylık sürelerle hazırlanan "Yeğitek" dergimiz, Genel Müdürlüğümüzün http://yegitek.meb.gov.tr ve http://www.eba.gov.tr adreslerinden yayımlanmış olup
Bilgilerinize ve istifadenize rica ederim.
Zinnur ŞİMŞEK

27.08.2015/5405 Yakacak İhtiyaçlarını Doğalgaz Kartına Yüklenen Kontür Karşılığı sağlayan İlk/Ortaokullar ile Ana Okullarına doğalgaz alımı yapılabilmesi için ilgili okulların doğalgaz saatleri üzerindeki K harfi ile gösterilen kalan miktarı PALEN DOGALGAZ A.Ş nin yazımlarıyla tezat teşkil etmemesi için rakamları virgülleri ile birlikte doğru bir şekilde yazarak resmi üst yazı ile evrak modulü üzerinden destek muhasebe bölümüne göndermeleri hususunu bilgilerinize rica ederim. Zinnur ŞİMŞEK . İlçe Milli Eğitim Müdürü


27.08.2015/5404 205-2016 Yılı Eğitim Öğretim yılı 1 nolu eğitim bölgesi öğretim yılı başı zümre çalışmaları takvimi ekte gönderilmiş olup;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Zinnur ŞİMŞEK


26.08.2015/5403 Kız Öğrencilere Eğitim Veren Kurumlara Başvurularla ilgili olarak, ilgili yazılar ekte gönderilmiş olup ilgili tercih formu asıllarının 27.08.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz atama bölümüne elden ulaştırılması önemle rica olunur.

Zinnur ŞİMŞEK

İlçe Milli Eğitim Müdürü


24.08.2015/5402 İlçemizde yapılacak olan Kantin İhaleleri ile ilgili ilan ektedir. Gereğini Bilgilerinize rica ederim. Zinnur ŞİMŞEK İlçe Milli Eğitim Müdürü


20.08.2015/5401 İlk defa ve yeniden müdürlük başvuruları bu gün mesai bitimi itibariyle sona erecektir. İlgililerin başvurularını yaparak üst yazı ekinde başvuru formlarını Müdürlüğümüz atama böülümüne elden ulaştırmalaları önemle rica olunur.

Zinnur ŞİMŞEK

İlçe Milli Eğitim Müdürü


İlçe Milli Eğitim Müdürü İdari Kadro Stratejik Plan Teşkilat Şeması
Taşımalı İlköğretim Haritası Taşımalı Ortaöğretim Haritası
Matbu Dosyalar Eğitim Dosyaları